x
x

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Czym jest kurs KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY?

KPP to najbardziej zaawansowany kurs z zakresu pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określony w przepisach prawa, a prowadzić go mogą wyłącznie uprawnione podmioty. Kurs z założenia przeznaczony jest dla jednostek związanych z ratownictwem, takich jak: PSP i OSP, WOPR, GOPR, Policja, Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Straż Miejska, Straż Gminna, jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki i podmioty współpracujące z systemem PRM oraz osoby pracujące przy zabezpieczeniach medycznych imprez masowych. Kurs KPP określany jest niekiedy jako kurs ratownika medycznego, co jest jednak nieprawidłowym określeniem, gdyż ratownik medyczny to zawód. Określenie bliższym prawdzie będzie już kurs ratownictwa medycznego, ale najlepiej jeśli kurs KPP określimy jako kurs ratownika.

Kurs obejmuje postępowanie zgodnie z procedurami Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzony jest z wykorzystaniem zestawów PSP R-1 stanowiących ogólnopolski standard wyposażenia jednostek ratowniczych.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje tytuł RATOWNIKA zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym - tytuł ważny jest przez 3 lata i podlega recertyfikacji, która polega na ponownym podejściu do egzaminu. Ratownik ma prawo do udzielania pomocy medycznej na poziomie KPP w ramach członkostwa lub współpracy ze służbami profesjonalnymi.

Szczegółowy program kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, jego cena oraz zakres uprawnień Ratownika sprawdzisz pobierając plik z informacjami szczegółowymi (na dole strony).

Kurs KPP trwa 66 godzin, które realizowane są zazwyczaj w 6 dni. W ostatnim dniu odbywa się egzamin, w tym egzamin recertyfikacyjny (szczegóły poniżej).

Wyjątkowe cechy naszych kursów KPP

Co musisz wiedzieć o kursach KPP w GRUPIE EMERMED?

Najważniejsze jest to, że w przeciwieństwie do większości innych podmiotów szkolących w zakresie KPP, dla nas priorytetami są: bardzo wysoki poziom merytoryczny oraz efektywność i zadowolenie klientów. Zarówno sobie samym, jak i uczestnikom szkoleń nasi trenerzy KPP stawiają wysokie wymagania. Dzięki ogromnemu trudowi wkładanemu w każdą edycję kursu KPP, uzyskujemy bardzo wysoką zdawalność egzaminu państwowego (ponad 95 %) oraz wysokie oceny uczestników.

Wieloletnie doświadczenie i dobór najlepszych trenerów - między innymi ratowników medycznych, którzy zajmują czołowe miejsca na międzynarodowych zawodach ratowniczych (4. miejsce na świecie podczas najważniejszych mistrzostw ratowniczych w Rally Rejviz 2015) sprawiły, że jesteśmy wiodącym ośrodkiem szkoleniowym w Polsce o bardzo dobrej reputacji. Dotychczas przeszkoliliśmy już ponad 9000 Ratowników KPP, a corocznie do tego grona dołącza kolejnych 900 osób.

Zawsze podkreślamy, że nasze kursy są wyjątkowe i bierzemy pełną odpowiedzialność za te słowa. Potwierdzają to zadowoleni klienci.

Co nas wyróżnia?

x

Wciągające zajęcia

nie tylko ciekawe wykłady, lecz również intensywne ćwiczenia, symulacje, scenariusze i pozoracje.

x

Solidne przygotowanie do egzaminu

oprócz ćwiczeń zapewniamy zwięzłe, konkretne i przyjazne materiały szkoleniowe.

x

Wszechstronne podejście

ćwiczenia i scenariusze realizujemy nie tylko w Centrum Szkoleniowym i na Poligonie Ratowniczym, ale również w jednostkach straży pożarnej, na basenie, w warunkach realnego ruchu ulicznego oraz w trudno dostępnym terenie - poziom trudności dostosowujemy do specyfiki grupy.

x

Najlepsi trenerzy na rynku

zajęcia prowadzą wyłącznie czynni zawodowo ratownicy medyczni i strażacy z ogromnym doświadczeniem, ciągle aktualizujący swoją wiedzę, zdobywający czołowe miejsca na zawodach ratowniczych.

x

Zajęcia pozoracyjne na Poligonie Ratowniczym

w przypadku sprzyjających warunków 1 dzień zajęć pozoracyjnych realizowany jest na Poligonie Ratowniczym.

x

Realistyczne pozoracje

w pozoracjach wykorzystujemy sztuczne rany i ucharakteryzowanych pozorantów.

x

Wysokiej klasy sprzęt

wykorzystujemy nowoczesny, drogi sprzęt edukacyjny: oddychające fantomy, manekiny ewakuacyjne o realistycznej wadze, sprzęt który stosują zawodowe służby ratownicze.

x

Przyjazna atmosfera

tworzymy przyjazną, lecz profesjonalną atmosferę. Skupiamy się na każdym uczestniku, a nie jedynie na całej grupie.

Uprawnienia Ratownika w ramach KPP

Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zakres czynności wykonywanych przez Ratownika w ramach KPP obejmuje:

 • resuscytację krążeniowo-oddechową z zastosowaniem AED (bezprzyrządowe i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, podanie tlenu)
 • tamowanie krwotoków i opatrywanie ran (w tym z wykorzystaniem opatrunków hemostatycznych)
 • unieruchamianie złamań i zwichnięć
 • ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 • ewakuację z miejsca zdarzenia przy użyciu deski ortopedycznej, noszy zbierakowych ikamizelki KED
 • wsparcie psychiczne
 • zarządzanie akcją ratunkową - prowadzenie segregacji medycznej

Galeria zdjęć z realizowanych przez nas kursów

x x x x x x x x x x x x x x x

Rcertyfikacja w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Recertyfikacja przeznaczona jest dla osób, których zaświadczenie KPP jest jeszcze ważne (!), a jego termin upływa nie dłużej niż w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Szczegółowe informacje o egzaminie recertyfikacyjnym znajdziesz  tutaj>>>

Miasta, w którym na co dzień organizujemy kurs KPP to Warszawa, Katowice, Toruń oraz Łódź. Jeśli jednak chcesz zorganizować taki kurs w swojej miejscowości skontaktuj się z nami. Kurs KPP możemy zorganizować w wersji zamkniętej na terenie całego kraju.

Co jest ważne przy wyborze kursu KPP - krótki poradnik "CENA TO NIE WSZYSTKO"

Zdajemy sobie sprawę, że przed kursem ciężko jest sprawdzić, czy wybrany organizator spełni wszystkie deklaracje złożone w ofercie na swojej stronie internetowej. Dlatego chcemy Ci pomóc w trafnym wyborze.

Jeśli znalazłeś inną, na przykład tańszą ofertę i zastanawiasz się jeszcze nad ostatecznym wyborem, a zależy Ci, by odbyć profesjonalny kurs i zostać potraktowanym uczciwie, sugerujemy sprawdzenie, czy organizator gwarantuje Ci to samo co my oraz czy kurs ten prowadzony jest zgodnie z prawem. Jeśli organizator kursu KPP nie spełnia wszystkich wymagań określonych w przepisach, uzyskane przez Ciebie zaświadczenie będzie nieważne i grozi Ci jego cofnięcie na drodze administracyjnej oraz konieczność ponownego udziału w całym kursie i podejścia do egzaminu.

Przez podjęciem decyzji sprawdź zatem, czy:

 • zajęcia trwają minimum 66 godzin, przy czym czas egzaminu nie może być wliczony w czas zajęć - kursy KPP realizowane w czasie krótszym niż 6 dni są najprawdopodobniej organizowane niezgodnie z przepisami,
 • organizator posiada odpowiednie zezwolenie na prowadzenie kursów KPP - poproś o przesłanie kopii decyzji wojewody - wysłanie tych dokumentów e-mailem powinno zająć solidnemu organizatorowi nie więcej niż kilka minut - jeśli oczekiwanie na dokumenty wydłuża się, być może organizator kursu nie posiada wszystkich zezwoleń,
 • kadra prowadząca kurs wpisana jest na listę uprawnionych do prowadzenia zajęć - poproś o imienną listę kadry instruktorskiej,
 • komisja egzaminacyjna składa się z właściwych osób - dwóch lekarzy oraz przedstawiciela podmiotu szkolącego - poproś o imienną listę członków komisji oraz kopię upoważnienia przewodniczącego komisji, wydane przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej,
 • otrzymasz paragon fiskalny lub fakturę VAT - co najmniej jeden z tych dokumentów finansowych musi być wystawiony przez każdy podmiot, który organizuje kursy, a odmowa wystawienia oznacza, że kurs organizowany jest nielegalnie.

Terminy szkoleń Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Terminy
goraprzewiń do góry